PRIVACYVERKLARING

Let op deze privacyverklaring kan aan verandering onderhevig zijn!

Inleiding

Wisecom ICT neemt jouw/jullie privacy zeer serieus en zal informatie over jou/jullie (de betrokkene(n)) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw/jullie rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw/jullie persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@wisecom-ict.nl.

Wie is Wisecom ICT?

Wisecom ICT is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Irenestraat 12, 4751 BJ, Oud Gastel. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20128135.

Hoe gebruikt Wisecom ICT jouw/jullie gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wisecom ICT persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wisecom ICT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang die gegevens door Wisecom ICT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
FinanciŽle administratie, klantenbeheer en dienstverlening.

Doeleinde:

FinanciŽle administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC, Openstaand saldo, E-mailadres(sen)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s), Betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Noodzakelijk om te kunnen bestellen

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s), Betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Noodzakelijk om te kunnen factureren

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst(en) zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s), FinanciŽle gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst(en) te leveren, gegevens die tijdens het uitvoeren van de dienst(en) gegenereerd worden

Grondslag:

Noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de dienst(en)

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen we jouw/jullie persoonsgegevens?

Wisecom ICT heeft gegevens over jouw/jullie in bezit omdat die gegevens door jou/jullie aan ons verstrekt zijn en/of omdat Wisecom ICT gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld een Internet search engine zoals Google, Yahoo e.d. of een communicatiedienst zoals WhatsApp, SMS, Skype e.d.

Wat zijn jouw/jullie rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt men over een aantal rechten met betrekking tot (persoons)gegevens en de verwerking ervan:

Inzage/wijzigen
Je kunt jouw/jullie (persoons)gegevens altijd opvragen en/of laten wijzigen via info@wisecom-ict.nl.

Beperking van de verwerking
Via info@wisecom-ict.nl is het daarnaast mogelijk beperking van de gebruikte gegevens te verzoeken.

Toestemming intrekken
Tevens kan via info@wisecom-ict.nl verzocht worden (persoons)gegevens niet meer te verwerken. Het kan zijn dat daardoor de levering van bepaalde diensten niet meer mogelijk is.

Termijn/inwilliging
Verzoek tot: inzage, wijzigen, beperking of intrekking van (persoons)gegevens zal zo snel mogelijk doch niet langer dan na ťťn (1) maand verwerkt worden.
Indien Wisecom ICT het verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de (persoons)gegevens

De gegevens kunnen worden doorgegevens aan verwerkers.
Het kan zijn dat Wisecom ICT verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw/jullie (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Wisecom ICT gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte zal Wisecom ICT gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw/jullie privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Wisecom ICT jouw/jullie gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@wisecom-ict.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Wisecom ICT jouw/jullie gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@wisecom-ict.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.